[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.207.137.4     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
เรื่อง : O9-ห้อง Line ต่างๆ ของสพป.พิษณุโลก เขต 2
โดย : admin
เข้าชม : 117
ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ห้อง Line  ต่างๆ ของสพป.พิษณุโลก เขต 2

1.ห้องกระจ่ายข่าว สพป.พล2

ใช้เพื่อการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกิจกรรมสู่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 

2.ห้องลาย สพป.พิษณุโลก 2

ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและติดตามงาน ระหว่าง สพป.ถึงหน่วยงานโรงเรียน

3. ห้อง ICT สพป.พล 2 ITEC 
ใช้เพื่อการให้คำปรึกษาด้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และติดตามงาน ICT
4.ห้องลาย ผู้บริหาร สพป.พล.เขต 2
ใช้เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ และติดตามงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา

4.ห้องลาย  DMC พล.2
ใช้เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ และติดตามงาน DMC 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O485 อันดับล่าสุด

      O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 12/ก.ค./2562
      O2-คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 12/ก.ค./2562
      O9-ห้อง Line ต่างๆ ของสพป.พิษณุโลก เขต 2 12/ก.ค./2562
      O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 12/ก.ค./2562
      O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 12/ก.ค./2562