[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 184.73.47.110     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายในสพป-พล2


ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 272 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 129 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นางไพบูรณ์ ทับจีน
19/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K W L เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 73 / ดาวน์โหลด : 3 ) เจ้าของ นางสาวปาริชาติ หนิมพานิช
8/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 100 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
26/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 136 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นายนิพนธ์ พูลนช
3/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 409 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 318 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 346 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ วันกิ่ง
29/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ( อ่าน : 389 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 361 / ดาวน์โหลด : 39 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
10 Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 507 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
14/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 329 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
12 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 350 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 DeadsOul ( อ่าน : 367 / ดาวน์โหลด : 44 ) เจ้าของ DeadsOul@gmail.com
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
14 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 392 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 123 / ดาวน์โหลด : 6 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 adasda( อ่าน : 136 / ดาวน์โหลด : 40 ) เจ้าของ adsada
10/ก.ค./2559
ประชาคมอาเซียน FullText
17 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใสใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 253 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
17/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 212 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางจิราวัจน์ ดำสอาด
4/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 441 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 312 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>