[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.163.20.123     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านท่าข้าม

เจ้าของผลงาน : ขวัญมนัส พรมเถื่อน
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
เข้าชม : 2352    จำนวนการดาวน์โหลด : 118 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 18 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง        : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ   

                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

                       โรงเรียนบ้านท่าข้าม  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก

ผู้รายงาน      :  ขวัญมนัส   พรมเถื่อน

ปีที่รายงาน   :  ๒๕๕๔

 

บทคัดย่อ

 

                        การศึกษารายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ  กลุ่มสาระภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ

                       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ จำนวน ๑๔ คน โดยการเลือกแบบเจาะจง

                        เครื่องมือที่ใช้การศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ จำนวน ๗ เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้

                        ผลการศึกษาพบว่า

                        1.  แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.24/84.26

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทุกเล่ม

                        2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพาสนุกกับชนิดของคำหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                        3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพาสนุกับชนิดของคำโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องชนิดของคำและหน้าที่ของประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21/ก.พ./2562
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการรู้เรื่องการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8/ก.พ./2562
      รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 6/ม.ค./2562
      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 25/ต.ค./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย 1/ต.ค./2561ความคิดเห็นที่ 1 พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 20:08:17
  ข้อความ :

     เป็นนวัตกรรมที่ดีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกาเรียนการสอนได้
โดย : kunboy2528@hotmail.co.th    ไอพี : 223.206.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 20:13:54
  ข้อความ :

    
เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดย : kunkrupom@hotmail.com    ไอพี : 223.206.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 21:17:13
  ข้อความ :

    
เป็รนวัตกรรมที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดย : kunkrukul2505@hotmail.com    ไอพี : 223.206.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 23:04:49
  ข้อความ :

     เป็นนวัตกรรมที่ดี สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น


โดย : praprueksa_sk@hotmail.com    ไอพี : 182.53.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 ศุกร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 23:07:19
  ข้อความ :

     เป็นนวัตกรรมที่ดี สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน


โดย : panya108@hotmail.com    ไอพี : 182.53.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 ศุกร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:55:37
  ข้อความ :

     เป็นนวัตกรรมที่ดี สามารถใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น


โดย : apinya_ngun@hotmail.com    ไอพี : 110.77.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 17:12:42
  ข้อความ :

     เป็นแบบฝึกทักษะทางภาษาที่ทำให้ผู้เรียน สนุก และมีความสุข ในการเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนมากโดย : phonpirom25@hotmail.com    ไอพี : 223.205.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pbeab@phitsanulok2.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป