[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.226.58.177     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : นางสาวปภัสรา หาวอ และคณะ
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 737    จำนวนการดาวน์โหลด : 100 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  :  การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ชื่อผู้จัดทำ นางสาวปภัสรา  หาวอ  ม. 3/2
     นางสาวณัฏฐธิดา  เรืองทอง ม. 3/4
                           นางสาวสถิตาภรณ์  ทัพโยธา  ม. 3/4
สถานศึกษา โรงเรียนผดุงนารี     อำเภอเมือง    จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
 โครงงานภาษาไทยนี้เป็นการศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  โดยจากเพลงลูกทุ่งอีสาน 100  ล้านวิวที่กำลังเป็นที่นิยม จำนวน  18  เพลง  จุดประสงค์ของการศึกษา   1. เพื่อศึกษาบริบทวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  2. เพื่อเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นอีสาน กับภาษาไทยมาตรฐานที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย   3. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย
ผลการศึกษา วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พบว่า  การเลือกใช้คำในเพลงลูกทุ่งอีสานนั้นจะใช้คำง่ายๆ ไม่ค่อยมีคำศัพท์ยาก เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา  มีลีลาเฉพาะ  คำที่ใช้จะเป็นภาษาถิ่นพื้นฐาน (ภาษาอีสาน)  สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล  ความรู้สึกนึกคิด  สื่อความหมายของบทเพลงและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  นอกจากนี้การจัดวางคำภาษาไทยถิ่นอีสานในบริบทแวดล้อม  ผู้ฟังซึ่งไม่ใช่คนอีสานสามารถเดาความหมายของเพลงได้เช่นกัน ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9/ม.ค./2562
      รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/ก.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5/ก.พ./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30/ม.ค./2561
      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8/ม.ค./2561