[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.80.102.170     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
101 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี ฤ(วิเศษน้อมมิตรอนุกุล) อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1805 / ดาวน์โหลด : 39 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
102 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1424 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1060 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุดาพร ทองทา
9/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
104 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ( อ่าน : 2234 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ ขวัญมนัส พรมเถื่อน
5/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
105 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2644 / ดาวน์โหลด : 90 ) เจ้าของ นางรุ่งแสง ชาวนา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
106 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาสพของโรงเรียนบ้านเข็ก ( อ่าน : 1774 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ นายณัฐกิตติ์ ชาวนา โรงเรียนบ้านเข็ก
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 Games Besed Learning : สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของไทย ( อ่าน : 2939 / ดาวน์โหลด : 77 ) เจ้าของ ขวัญชนก แก้วสี นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
108 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) : กับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ( อ่าน : 2809 / ดาวน์โหลด : 169 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ อยู่สุข นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีแลสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 รูปแบบการนิเทศ( อ่าน : 1163 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ วิชัย แสงสมศรี
9/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2566 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุริยา ดอนตุ้มไพร โรงเรียนบ้านหินประกาย
31/พ.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
111 การประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่าข้าม( อ่าน : 1460 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ นายมานะ โตสมบัติ
29/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
112 รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 1620 / ดาวน์โหลด : 114 ) เจ้าของ นายสมพร มั่นคง โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
113 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รำลึกประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( อ่าน : 2630 / ดาวน์โหลด : 432 ) เจ้าของ นายฆิณวุฒธ สิทธิยศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
114 รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดตายม( อ่าน : 1191 / ดาวน์โหลด : 288 ) เจ้าของ นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
14/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
115 แบบฝึกทักษะ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3138 / ดาวน์โหลด : 717 ) เจ้าของ นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่น โรงเรียนบ้านเข็ก
17/เม.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
116 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดบทกลอนสอนอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประะถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2675 / ดาวน์โหลด : 125 ) เจ้าของ นางวรรณิภา สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฏร์บำรุง)
7/เม.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
117 แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 2648 / ดาวน์โหลด : 134 ) เจ้าของ นายพิชัย อยู่ม่วง โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2/เม.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
118 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1820 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ นางกาญจนา อยู่ม่วง โรงเรียนบ้านนาพราน
2/เม.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
119 รายงานผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดคำคล้องจองประกอบภาพ ( อ่าน : 2767 / ดาวน์โหลด : 57 ) เจ้าของ สุคนธ์ เหมะ
26/มี.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
120 รายงานการพัฒนาแผ่นภาพการ์ตูน ชุดดูรู้คิดส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1948 / ดาวน์โหลด : 87 ) เจ้าของ นางพิภร วิหครัตน์ โรงเรียนบ้านนาพราน
14/มี.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>