[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.90.185.120     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
101 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน และอ่านคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2754 / ดาวน์โหลด : 112 ) เจ้าของ นางพิศมัย ทาวัน โรงเรียนบ้านเจริญผล
27/ก.ค./2555
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
102 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2160 / ดาวน์โหลด : 71 ) เจ้าของ นางเกศรินทร์ แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก
27/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ( อ่าน : 1782 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนวนัจน์ บุญชู ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหินประกาย
24/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
104 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1795 / ดาวน์โหลด : 76 ) เจ้าของ นายบัญชา บุญธรรม โรงเรียนวัดปลวกง่าม
20/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
105 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี ฤ(วิเศษน้อมมิตรอนุกุล) อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1862 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
106 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1478 / ดาวน์โหลด : 77 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1100 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุดาพร ทองทา
9/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
108 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ( อ่าน : 2273 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ ขวัญมนัส พรมเถื่อน
5/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
109 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2708 / ดาวน์โหลด : 102 ) เจ้าของ นางรุ่งแสง ชาวนา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาสพของโรงเรียนบ้านเข็ก ( อ่าน : 1832 / ดาวน์โหลด : 78 ) เจ้าของ นายณัฐกิตติ์ ชาวนา โรงเรียนบ้านเข็ก
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
111 Games Besed Learning : สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของไทย ( อ่าน : 3014 / ดาวน์โหลด : 93 ) เจ้าของ ขวัญชนก แก้วสี นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
112 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) : กับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ( อ่าน : 2839 / ดาวน์โหลด : 183 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ อยู่สุข นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีแลสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
113 รูปแบบการนิเทศ( อ่าน : 1199 / ดาวน์โหลด : 84 ) เจ้าของ วิชัย แสงสมศรี
9/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
114 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2647 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุริยา ดอนตุ้มไพร โรงเรียนบ้านหินประกาย
31/พ.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
115 การประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่าข้าม( อ่าน : 1488 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ นายมานะ โตสมบัติ
29/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
116 รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 1653 / ดาวน์โหลด : 129 ) เจ้าของ นายสมพร มั่นคง โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
117 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รำลึกประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( อ่าน : 2690 / ดาวน์โหลด : 487 ) เจ้าของ นายฆิณวุฒธ สิทธิยศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
118 รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดตายม( อ่าน : 1218 / ดาวน์โหลด : 337 ) เจ้าของ นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
14/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
119 แบบฝึกทักษะ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3177 / ดาวน์โหลด : 779 ) เจ้าของ นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่น โรงเรียนบ้านเข็ก
17/เม.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
120 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดบทกลอนสอนอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประะถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2744 / ดาวน์โหลด : 140 ) เจ้าของ นางวรรณิภา สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฏร์บำรุง)
7/เม.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>