[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
101 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 1234 / ดาวน์โหลด : 473 ) เจ้าของ นางณัชชา ไชยวิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
24/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
102 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1192 / ดาวน์โหลด : 510 ) เจ้าของ นายจำนงค์ ทองคำ โรงเรียนบ้านวังสาร
23/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
103 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2001 / ดาวน์โหลด : 121 ) เจ้าของ นางจำเนียร ปาลิวนิช โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม
20/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
104 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1984 / ดาวน์โหลด : 132 ) เจ้าของ นางศุภลักษณ์ โชตยะกุล โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม
20/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
105 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1196 / ดาวน์โหลด : 136 ) เจ้าของ นายวิศิษฐ์ สินสวัสดิ์
18/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
106 หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด เรียนรู้เรื่องคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2530 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวบุบผา สมกระโทก
18/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านผือ จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 1153 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายชัดสกร พิกุลทอง
17/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
108 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2457 / ดาวน์โหลด : 551 ) เจ้าของ นางสุทธิรัตน์ มาลี
13/ก.ย./2555
ประชาคมอาเซียน FullText
109 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1332 / ดาวน์โหลด : 123 ) เจ้าของ นางสาวมานิต บุญกระจ่าง
12/ก.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
110 รายงานการพัฒนาเกมพัฒนาทักษะการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ( อ่าน : 1422 / ดาวน์โหลด : 127 ) เจ้าของ นายทรง ฉิมศิริ
12/ก.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
111 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสำนวนไทยใช้สนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1501 / ดาวน์โหลด : 134 ) เจ้าของ นางอนงค์ โทนแจ้ง
12/ก.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
112 การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านโป่งปะ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 1142 / ดาวน์โหลด : 124 ) เจ้าของ นายสัญชัย แสงสุข
11/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
113 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2391 / ดาวน์โหลด : 138 ) เจ้าของ นางวัชรินทร์ เทพคำปลิว โรงเรียนบ้านหนองปรือ
10/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
114 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1900 / ดาวน์โหลด : 123 ) เจ้าของ นางปราณี สาทไทย โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
10/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
115 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก( อ่าน : 1588 / ดาวน์โหลด : 163 ) เจ้าของ นายวัชระ มาลี
7/ก.ย./2555
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
116 การพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2767 / ดาวน์โหลด : 175 ) เจ้าของ บุญเสริม บัวคง โรงเรียนบ้านน้ำพรม
3/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
117 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 5209 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวิรัตดา สินสวัสดิ์
31/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
118 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS-Publisher 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( อ่าน : 2489 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติ
30/ส.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
119 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2064 / ดาวน์โหลด : 127 ) เจ้าของ นายไพโรจน์ เพ็ชรโพธิ์ โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
25/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
120 การพัฒนาแบบฝึกการสร้างงานศิลปะและสร้างสรรค์ตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( อ่าน : 2423 / ดาวน์โหลด : 131 ) เจ้าของ นายมงคล ปั้นกล่ำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
25/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/12 ->
<< 10 11 12 >>