[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.91.38.173     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายในสพป-พล2


ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
51 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 843 / ดาวน์โหลด : 111 ) เจ้าของ kodwimol
10/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
52 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 523 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ วิทย์ธวัช จักจังหรีด
10/พ.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เสริมสร้างสุขภาพ รายวิชา พ 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 801 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ์สารัตน์
6/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
54 งานวิจัย การวิจัยและพัฒนาแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในฯ( อ่าน : 760 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
30/ต.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
55 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 544 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นายวาณิช คล้ายผา
30/ต.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
56 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ( อ่าน : 855 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางจันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง
10/ต.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
57 รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เสริมสร้างสุขภาพ รายวิชา พ 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 828 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ
16/ก.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
58 บทความวิชาการ เรื่อง ถอดประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( อ่าน : 909 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
1/ก.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
59 รายงานผลการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 851 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนวพร นุ่นหลักคำ
26/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
60 รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 804 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจีละพา ภารสถิตย์
25/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
61 เอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์ (ใบตอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1975 / ดาวน์โหลด : 71 ) เจ้าของ นางมลิวัลย์ ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดกรับพวง สพป.พิษณุโลก เขต 1
6/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
62 บทความวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง...เพื่อระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง( อ่าน : 728 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
30/ก.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
63 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555 ( อ่าน : 1282 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายกร เลือกหา
24/ก.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555 ( อ่าน : 1064 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายกร เลือกหา
24/ก.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
65 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ( อ่าน : 2060 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นางกันยารัตน์ บุญดี โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
3/ก.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด อาหาร และโภชนาการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 932 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ นายวัชระ อินวิเชียร
30/มิ.ย./2556
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
67 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2555 ( อ่าน : 1011 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางอัจณาภรณ์ อุปถัมภ์
28/มิ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
68 บทความวิชาการ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖( อ่าน : 833 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
5/มิ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
69 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1488 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางสาวบุปผา น้อยพันธ์
30/พ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
70 รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมทักษะด้านคณิตศาสตร์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ( อ่าน : 633 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางกัญจนา เอกมาตย์
26/พ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>