[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
81 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรู( อ่าน : 1080 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาธิตา มณีศรี
11/พ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
82 รายงานการใช้สื่อ VCD ชุดการสอนอ่านโน้ตเพลงไทยด้วยคาราโอเกะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 2 ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 20972 / ดาวน์โหลด : 155 ) เจ้าของ นางสุภาพร สุริยะัลังกา
30/เม.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
83 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย เรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2996 / ดาวน์โหลด : 149 ) เจ้าของ นางอัจฉรา อิ้มทับ
30/เม.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
84 บทความวิชาการ เรื่อง วงรอบใหม่...ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน( อ่าน : 1215 / ดาวน์โหลด : 585 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
12/เม.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
85 วงรอบใหม่...ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน( อ่าน : 1058 / ดาวน์โหลด : 461 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
12/เม.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
86 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป( อ่าน : 1047 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาธิตา มณีศรี
31/มี.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
87 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 2439 / ดาวน์โหลด : 163 ) เจ้าของ นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์
20/มี.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
88 บทความวิชาการ เรื่อง ข้อควรรู้...ก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( อ่าน : 1540 / ดาวน์โหลด : 125 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒
9/มี.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
89 หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คำขวัญประเพณีการแข่งขันเรือบกบ้านเนินกุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2520 / ดาวน์โหลด : 149 ) เจ้าของ นางศรวณีย์ ทินบัว โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)
18/ก.พ./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
90 บทความวิชาการ เรื่อง มิติใหม่...ของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ( อ่าน : 1413 / ดาวน์โหลด : 505 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒
11/ก.พ./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
91 บทความวิชาการ เรื่อง การใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( อ่าน : 1220 / ดาวน์โหลด : 136 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒
11/ก.พ./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
92 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2554 ( อ่าน : 1925 / ดาวน์โหลด : 457 ) เจ้าของ นางอัจณาภรณ์ อุปถัมภ์
8/ก.พ./2556
งานวิจัยการศึกษา FullText
93 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1441 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางพนม เชื้อหงษ์
5/ก.พ./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
94 รายงานการศึกษาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนคำที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 1407 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจิรัฐ บรรทัดทอง
30/ม.ค./2556
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
95 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสองแคว ( อ่าน : 3520 / ดาวน์โหลด : 188 ) เจ้าของ นางวิภาดา กำบังภัย
30/ม.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
96 รายงานการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้เกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 3015 / ดาวน์โหลด : 156 ) เจ้าของ นางมยุรา ตรีพรม โรงเรียนบ้านปากยาง
9/ม.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
97 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2442 / ดาวน์โหลด : 154 ) เจ้าของ นายเวียน นุ้ยเย็น โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม
11/ธ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
98 รายงานการใช้แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัวสุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2573 / ดาวน์โหลด : 136 ) เจ้าของ นายวิทยา โชติกคาม โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์
3/ธ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
99 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2704 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อำพันธุ์ พงษ์พานิช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
27/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
100 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2523 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อำพันธุ์ พงษ์พานิช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
27/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>