[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.237.254.197     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
91 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ตามกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6( อ่าน : 2591 / ดาวน์โหลด : 136 ) เจ้าของ นางเทพประทาน มระกรณ์
27/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
92 รายผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคำกลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุด มาตราตัวสะกด( อ่าน : 1638 / ดาวน์โหลด : 118 ) เจ้าของ นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์
26/พ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
93 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2020 / ดาวน์โหลด : 594 ) เจ้าของ นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
25/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
94 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร( อ่าน : 1557 / ดาวน์โหลด : 562 ) เจ้าของ นางสาวดุษฎี คลังน้ำคู้
25/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
95 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 2239 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวาสนา สีหะอำไพ
22/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
96 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 3291 / ดาวน์โหลด : 166 ) เจ้าของ นางประจิม นครจินดา โรงเรียนบ้านบุใหญ่
13/พ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
97 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตรา ตัวสะกด เรื่อง คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2642 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมประสงค์ แสร์สุวรรณ
24/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
98 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3044 / ดาวน์โหลด : 596 ) เจ้าของ นายสมชาย เมฆดี
24/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
99 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวัดราษฎร์สโมสร ( อ่าน : 3211 / ดาวน์โหลด : 637 ) เจ้าของ นางสาวดุษฎี คลังน้ำคู้
23/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
100 การรายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 2775 / ดาวน์โหลด : 143 ) เจ้าของ นางณัฐริดา นิพนธ์
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
101 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 2246 / ดาวน์โหลด : 616 ) เจ้าของ นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
102 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2136 / ดาวน์โหลด : 600 ) เจ้าของ นางอินทิรา รัตนโมรา
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
103 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 3303 / ดาวน์โหลด : 830 ) เจ้าของ นางอรวรรณ กันจู
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
104 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวัดราษฎร์สโมสร ( อ่าน : 2304 / ดาวน์โหลด : 579 ) เจ้าของ นางสาวดุษฎี คลังน้ำคู้
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
105 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 2195 / ดาวน์โหลด : 698 ) เจ้าของ นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
106 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด คำและลักษณะของคำในภาษาไทย ( อ่าน : 1372 / ดาวน์โหลด : 589 ) เจ้าของ นางนิภา กุลจู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหินประกาย
15/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
107 การพัฒนาหนังสือนิทานประกอบภาพ ชุด การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 3748 / ดาวน์โหลด : 133 ) เจ้าของ นางสุณีย์ ทองรัตน์ โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
12/ต.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
108 รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1488 / ดาวน์โหลด : 166 ) เจ้าของ นายจำนงค์ ทองคำ โรงเรียนบ้านวังสาร
24/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสัตว์เลี้ยงน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ( อ่าน : 2083 / ดาวน์โหลด : 127 ) เจ้าของ นางสุดาภรณ์ บุญประสพ
24/ก.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
110 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสัตว์เลี้ยงน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ( อ่าน : 2182 / ดาวน์โหลด : 129 ) เจ้าของ นางสุดาภรณ์ บุญประสพ
24/ก.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>