[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 18.210.12.229     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2  
คลาวด์ Cloud สพป.พิษณุโลก เขต 2


2 โดย : pitlok2
2/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
บันทักวิดีโอการรับนักเรียน ( 13 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. บุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดินทอง ร่วมบันทึกเทปจัดทำวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร อ่านต่อ....
1 โดย : pitlok2
1/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
Open house: PBL Using ( 25 / )
    วันที่​ 25​ กุมภาพันธ์ 2564​ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Open house: PBL Using :ลำปลายมาศพัฒนาโมเดล โดยมีดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมชมกิจกรรม และมอบเกียรติบัตร อ่านต่อ....
(1/ก.พ./2564) อบรม School MIS ( 160 / ) โดย pitlok2


การสอบ O-Net นักเรียน ปี 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.สพป.พล 2
29 โดย : pitlok2
29/ม.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ( 93 / )
    โรงเรียนบ้านเขาน้อย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน อ่านต่อ....
19 โดย : pitlok2
19/พ.ย./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านท่าข้าม ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ( 252 / )
    โรงเรียนบ้านท่าข้าม ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 อ่านต่อ....
E-News School โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

E-Journals PLK2-เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


2 เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( 2 / )
2 เจ้าของ นางเพ็ญ บุญศรี
2/มี.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( 3 / )
(11/ก.พ./2564) การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร ( อ่าน : 71 ) เจ้าของ นางสาวโชติกา นิลมะณี
(23/พ.ย./2563) แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ( อ่าน : 173 ) เจ้าของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
(8/พ.ย./2563) ชื่อผลงาน (Best Practice) : การส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ( อ่าน : 449 ) เจ้าของ นางสาวจินดา อินทร์แผลง
(21/ต.ค./2563) รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแหลมนกแก้ว ( อ่าน : 299 ) เจ้าของ นายเชิดสกุล จันนวน
(19/ต.ค./2563) รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 323 ) เจ้าของ นางสาวพันธุ์ทิพย์ ลิมปะพันธุ์
(5/ต.ค./2563) รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 310 ) เจ้าของ นางสุรภี ลุกปู่ โรงเรียนบ้านผาท่าพล
(2/ก.ย./2563) รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี ( อ่าน : 391 ) เจ้าของ พรมนัส บุญสวัสดิ์
(2/ก.ย./2563) รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี ( อ่าน : 378 ) เจ้าของ นางชนัดดา สิงห์สถิตย์
FB-สพป.พิษณุโลก เขต 2 วังทอง เนินมะปราง บางกระทุ่ม
 
 
 
 
บริการลิ้งค์ข้อมูล
 
พรบ.อำนวยความสะดวกประชาชน 2558

ตารางห้องประชุมZoom

ผู้บริหาร

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2

โครงสร้างองค์กร&ทำเนียบบุคลากร


เมนู WEB ITA

ita
Sitemap ระบบประเมินITA

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ


งานพัฒนาครูและบุคลากร

ระบบ E-Service ICT
ปรินท์สลิบการเงินพิษณุโลกเขต-2
ระบบส่งหนังสือราชการ-สพฐ
ระบบAMSSplk2
ระบบSMSSplk2
การจัดการความรู้
สารสนเทศDMC๓ูมิศาสตร์

     
DownloadsApp

App For smartphone
app for android
สำหรับโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน


Downloads App คลิกที่นี่

บริการ E-mail ภาครัฐ

สกสค.เพื่อนครู อยู่ที่นี่ลิ้งค์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บpl2

รับรองภาษี2562

แบบสอบถามความพึงพอใจ
โซเชียล PLC&KM

LINE   OPENCHAT