[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.235.30.155     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
1/เม.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมทางไกล ( 30 / )
    วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง และผู้อำนวยการกลุ่ม ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยมีวาระการประชุมดังนี้ มาตรการป้องกัน ควบคุมการแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน แจ้งครูผู้สอนดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( 93 / )
    แจ้งครูผู้สอนดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.กรณีพิเศษ ( 48 / )
    รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.กรณีพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อCOVID19 ( 55 / )
    วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำความสะอาดภายใน ภายนอกอาคาร ห้องทำงาน ห้องประชุม จัดจุดตรวจคั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มี.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มาตรการป้องกันCOVID19 ( 47 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือฆ่าเชื้อ ตรวจวัดไข้ ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดการสวัสดิการโครงการ 40/75 พ.ศ. 2563 ( 110 / )
     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการจัดการสวัสดิการโครงการ 40/75 พ.ศ. 2563 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.otep-plk.go.th
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ( 57 / )
    โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการให้ความรู้ของชมรมเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย ( 55 / )
    โครงการให้ความรู้ของชมรมเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา ( 43 / )
    รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ( 50 / )
    รับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/412 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>