[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.231.243.21     
เมนูหลัก
การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตเพื้นที่ฯ
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 64
  รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบ 2564 
  ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาญ 2564
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาญ 6 ด.
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รอบ 6เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 63
 การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
  การดำเนินงานป้องกันทุจริต
 การจัดการความเสี่ยงทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใส่ต้านทุจริต

บริการข้อมูลงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง

 ู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑฺสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดแบบก่อสร้างต่างของโรงเรียนและ สพป.
. บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีวบประมาณ 2564
. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม 2562
 เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้างฯ
 รายการครุภัณฑ์ Shopping List ตามราคากลาง สพฐ.2561

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    บริการการทำบัตรข้าราชการ
    บริการงานขอหนังสือรับรอง
    บริการงานซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.)
    บริการงานตรวจสอบภายใน
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ
    ขอหนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
    งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    งานติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
    งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
    บริการงานรวมสถานศึกษา
    งานเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Web Site โรงเรียนในสังกัดลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
15/ต.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนฉีดไฟเซอร์ ( 31 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID - 19 โดยมีนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ในเขตตำบลวังทอง 7 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ร.ร.คุรุประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิราชการ ข้าราชการบำนาญ ญาติสายตรง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ( 25 / )
    การบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิราชการ ข้าราชการบำนาญ ญาติสายตรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ต.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ( 39 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ. สพป.พิษณุโลกเขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.พิษณุโลกเขต 2 ประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ต.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
สรุปผลการดำเนินงาน ( 43 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ. สพป. พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ต.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมศึกษานิเทศก์ ( 54 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของผู้บริหารสถานศึกษา และให้คำแนะนำในการเขียน PA ของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมดินทอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ต.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมสรุปผลตามนโยบาย จุดเน้น ( 58 / )
     ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานตาม 4 นโยบาย 10 จุดเน้น ของสพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อนำผลการดำเนินงานไปวางแผน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ต.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
แสดงความยินดี ( 78 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และ ดร.พยอม วงษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ต.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ต้อนรับรองสมคิด ( 77 / )
    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมคิด หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (หลังจากการย้าย) ( 178 / )
    ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (หลังจากการย้าย)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ฯ สังกัด สพป.พล.เขต 1-2-3 ( 148 / )
    รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ฯ สังกัด สพป.พล.เขต 1-2-3 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/456 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>