[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.227.235.71     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ( 68 / )
    ประกาศผลการแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ( 121 / )
    ประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( 105 / )
    การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับหนังสือ คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2562 ( 46 / )
     แจ้งการรับหนังสือ คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันเด็กเก่งคิดคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 110 / )
     ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันเด็กเก่งคิดคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน อนุรักษ์ฺสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ( 84 / )
    ประชาสัมพันธ์การอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันฟุตบอลยุวชนและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ( 68 / )
    การแข่งขันฟุตบอลยุวชนและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนเด็กออทิสติก” ( 54 / )
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนออทิสติก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านรับทราบตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ( 82 / )
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการส่งข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ดังกล่าว โดยจัดส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภายในวันที่ 13 สิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ส.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( 156 / )
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/304 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>