[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.200.252.156     
เมนูหลัก
คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมเขตสุจริต ( 40 / )
    นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และแจ้งข้อราชการก่อนการปฏิบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มอบเกียรติบัตรประชุมแผนXYZ ( 57 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล คอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมจัดทำแผน XYZ ( 63 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยมี นางจันทรวรรจ์ หรรษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ ( 85 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบายแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 ราย กล่าวแสดงความยินดี มอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ใช้ความ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
มอบคูปองการศึกษาพิเศษ ( 258 / )
    นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผครูผ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมเขตสุจริต ( 48 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และแจ้งข้อราชการก่อนการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
อบรมผู้บังคับบัญชา B.T.C ( 53 / )
    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประเมินนร.พระราชทาน ( 28 / )
    สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นศูนย์ประสานงานการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินการคัดเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ผอ.เขตเยี่ยมโรงเรียน ( 94 / )
    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล พื้นที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/พ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ( 80 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นโย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/95 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>