[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.231.21.160     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ถวายเทียนพรรษา ( 25 / )
    วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ค./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ( 18 / )
    วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเนินมะปราง นายอำเภอวังทอง นายอำเภอบางกระทุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เขตสุจริต ( 25 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA เพื่อมอบหมายภาระงานในการขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต เตรียมพร้อมรั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
อบรมครูคณิตศาสตร์ ( 54 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธวิธีคิดพิชิตโจทย์ปัญหา” สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ด้วย 6 ยุทธวิธี ประกอบด้วย ยุทธวิธีการวาดภาพ ยุทธวิธีการหารูปแบบ ยุทธวิธีการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบางกระทุ่ม1-2 ( 45 / )
    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากร และทีมฉก.ชน.สพป. พิษณุโลก เขต 2 มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนในสังกั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบ้านเนินมะปราง ( 51 / )
    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายอดุลย์ เสือสราญ ศึกษานิเเทศก์ และทีมฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายเนินมะปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบ้านวังทอง5 ( 37 / )
    วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และทีมฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่มอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนในสังกั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
School as Learning Community ( 57 / )
    ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ กับผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน ( 51 / )
    วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อมอบเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภค เงินบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ขาด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มิ.ย./2563 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
บันทึกเทปถวายพระพร ( 32 / )
    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายอุดม สายโท รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/89 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>