[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.186.91     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/เม.ย./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมทีมบริหาร ( 26 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมรอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินการมาตรการป้องกัน ควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียน ผู้บริหาร ข้าราชก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/เม.ย./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ. ( 29 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ และทิศทางการขับเคลื่อนการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/เม.ย./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ประชุมร.ร.พื้นที่สูง ( 45 / )
    นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนในสังกัด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/เม.ย./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ครูบรรจุใหม่ 5 ราย ( 97 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะ มอบนโยบายการจัดการศึกษา แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 5 ราย กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับสู่ ครอบครัว สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เปิดบ้านวิชาการคุรุประชาชนูทิศ ( 46 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านคุรุประชาชนูทิศ (KURU House) ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา นำความรู้่ความสา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจเยี่ยม 2 โรงเรียน ( 42 / )
    วันที่ 31 มีนาคม 2564ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นางสุมาลี ยอดยิ่งผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางบุญญดา วงศ์สุวคันธ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยในสถานศึกษา อาคารสถานที่โรงอาหาร บ้านพักครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/มี.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจข้อสอบ NT ( 90 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจงการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 น.ส.จุฑารัตน์ กองจิว ศึกษานิเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/มี.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจเยี่ยมสอบ NT ( 81 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านชมภู โรงเรียนบ้านซำรัง โรงเรียนวัดปลวกง่าม โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มี.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
บ้านพักนักเรียนประสบวาตภัย ( 60 / )
    วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียน โรงเรียนบ้านดินทอง และโรงเรียนบ้านซำเตย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มี.ค./2564 : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
ตรวจเยี่ยมประเมิน RT ( 80 / )
    ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านหินประกาย โรงเรียนชุนชน 15 บ้านเนินสว่าง และโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>