[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.229.126.29     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดเมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
>>โครงสร้างหน่วยงาน 
->ข้อมูลผู้บริหาร
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
->ข้อมูลการติดต่อ
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
---Q&A กระดานข่าว
---- Social Network
->แผนปฏิบัติราชการประจำปี        2562
->รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
->ผลการดำเนินงานประจำปี

->คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

->มาตรฐานการให้บริการ
->สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
->รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
  e-Service
-> ระบบรับส่งหนังสือ AMSS
-> ระบบข่าวสารโรงเรียน
 -> ระบบ E-Journals PLK2
 -> ระบบบริการ ดูสลิปเงินเดือน
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
->ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
->การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
->แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- >ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย       เดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
->นโยบายการบริหารบุคลากร
->การดำเนินการตามนโยบาย
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
->รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
->แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
->ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยง
->การดำเนินการเพื่อจัดการ
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
->รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
->มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
->มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
->มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
->มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
->มาตรการป้องกันการรับสินบน
->มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์
->มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยืนยันการจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย : admin
เข้าชม : 754
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

แบบฟอร์มยืนยันความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
เกณฑ์การจัดสรร  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน 
: Instructional Computer Type 1 (IC1) สพฐ.แจ้ง
- รร.ที่มีเด็กนักเรียน 120-200 คน ข้อมูลปี 2560 /- โรงเรียนขยายโอกาส /– โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก/-ไม่เป็นโรงเรียนประชารัฐ
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตามแบบฟอร์มยืนยัน ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน ดังนี้...
1.โรงเรียน วัดสนามคลีตะวันตก รหัสโรงเรียน 65020036
2.โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 รหัสโรงเรียน 65020038  
3.โรงเรียน บ้านปากยาง รหัสโรงเรียน 65020041
4.โรงเรียน ห้วยพลู รหัสโรงเรียน 65020044
5.โรงเรียน บ้านซำหวาย รหัสโรงเรียน 65020059
6.โรงเรียน บ้านนาพราน รหัสโรงเรียน 65020060
7.โรงเรียน บ้านแถววังน้าใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บารุง) รหัสโรงเรียน 65020077
8.โรงเรียน คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) รหัสโรงเรียน 65020084
9.โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ รหัสโรงเรียน 65020089
10.โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) รหัสโรงเรียน 65020091
11.โรงเรียน บ้านน้ำพรม รหัสโรงเรียน 65020095
12.โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ รหัสโรงเรียน 65020097
13.โรงเรียน บ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) รหัสโรงเรียน 65020098
14.โรงเรียน บ้านเจริญผล รหัสโรงเรียน 65020108
15.โรงเรียน บ้านน้ำปาด รหัสโรงเรียน 65020112
16.โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย รหัสโรงเรียน 65020115
17.โรงเรียน บ้านเขาดิน รหัสโรงเรียน 65020117
18.โรงเรียน บ้านผาท่าพล รหัสโรงเรียน 65020127
19.โรงเรียน บ้านลำภาศ รหัสโรงเรียน 65020129
20.โรงเรียน บ้านวังขวัญ รหัสโรงเรียน 65020135

ดาวโหลดน์หนังสือ เอกสารในระบบ amss +++
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ดำเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และสะเต็มศึกษา 18/มิ.ย./2562
      ผลการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 18/มิ.ย./2562
      ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๖ 18/มิ.ย./2562
      แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 18/มิ.ย./2562
      การสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 18/มิ.ย./2562