[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.231.21.83     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยืนยันการจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย : admin
เข้าชม : 1197
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

แบบฟอร์มยืนยันความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
เกณฑ์การจัดสรร  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน 
: Instructional Computer Type 1 (IC1) สพฐ.แจ้ง
- รร.ที่มีเด็กนักเรียน 120-200 คน ข้อมูลปี 2560 /- โรงเรียนขยายโอกาส /– โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก/-ไม่เป็นโรงเรียนประชารัฐ
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตามแบบฟอร์มยืนยัน ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน ดังนี้...
1.โรงเรียน วัดสนามคลีตะวันตก รหัสโรงเรียน 65020036
2.โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 รหัสโรงเรียน 65020038  
3.โรงเรียน บ้านปากยาง รหัสโรงเรียน 65020041
4.โรงเรียน ห้วยพลู รหัสโรงเรียน 65020044
5.โรงเรียน บ้านซำหวาย รหัสโรงเรียน 65020059
6.โรงเรียน บ้านนาพราน รหัสโรงเรียน 65020060
7.โรงเรียน บ้านแถววังน้าใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บารุง) รหัสโรงเรียน 65020077
8.โรงเรียน คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) รหัสโรงเรียน 65020084
9.โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ รหัสโรงเรียน 65020089
10.โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) รหัสโรงเรียน 65020091
11.โรงเรียน บ้านน้ำพรม รหัสโรงเรียน 65020095
12.โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ รหัสโรงเรียน 65020097
13.โรงเรียน บ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) รหัสโรงเรียน 65020098
14.โรงเรียน บ้านเจริญผล รหัสโรงเรียน 65020108
15.โรงเรียน บ้านน้ำปาด รหัสโรงเรียน 65020112
16.โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย รหัสโรงเรียน 65020115
17.โรงเรียน บ้านเขาดิน รหัสโรงเรียน 65020117
18.โรงเรียน บ้านผาท่าพล รหัสโรงเรียน 65020127
19.โรงเรียน บ้านลำภาศ รหัสโรงเรียน 65020129
20.โรงเรียน บ้านวังขวัญ รหัสโรงเรียน 65020135

ดาวโหลดน์หนังสือ เอกสารในระบบ amss +++
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) 29/พ.ค./2563
      การส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 26/พ.ค./2563
      แจ้งเลื่อน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 25/พ.ค./2563
      การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 22/พ.ค./2563
      โรงเรียนที่ต้องการ กล่องดิจิตัล ทีวี เพิ่มเติม (กล่อง Set Top Box ใช้งานได้กับแผงหนวดกุ้ง / เสาอากาศแบบก้างปลา 14E) สำหรับผู้ปกครอง 22/พ.ค./2563