[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 100.26.176.182     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เรื่อง : เปิดศูนย์ศาสตร์ศิลป์
โดย : pitlok2
เข้าชม : 144
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดศูนย์ศาสตร์ศิลป์เล่าถิ่นเขาสมอแคลง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) โดย นายประทีป ป้อมสาหร่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน ให้บริการชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อม ดนตรี การแสดงและมัคคุเทศก์น้อย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับชุมชน นวัตวิถี ของหมู่ที่ 11 ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนางานอาชีพ และสินค้า OTOP ของชุมชน และเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยได้รับงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาโรงเรียน ผลกำไรในการดำเนินงานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ผลกำไรจากบริษัทสร้างการดี SMK minihouse ผลกำไรจากการจำหน่ายน้ำดื่มเพื่อสุขภาพและอาหารว่างของร้าน Drink cornor ได้รับการบริจาคจาก คุณประทีป พุ่มสะอาด และครอบครัว เจ้าของโรงแรมรัตนาปาร์ค โรงแรมรัตนาวิว และบริษัทธรรมชาติ รีสอร์ท จำกัด และครูรำเพย ฤทธิ์เดช ในการจัดตั้งศูนย์ศาสตร์ศิลป์เล่าถิ่นเขาสมอแคลง รวมเป็นเงิน 170,000 บาท วันที่ 9 สิงหาคม 2562


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      วันพ่อแห่งชาติ 6/ธ.ค./2562
      ประชุมเตรียมความพร้อม 29/พ.ย./2562
      ศิลปหัตถกรรมเขตพื้นที่ 11/พ.ย./2562
      รับนโยบาย ผวจ.พิษณุโลก 6/พ.ย./2562
      จัดทำแผนปฏิบัติการ2563 31/ต.ค./2562