[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.238.190.122     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
เรื่อง : ชนะเลิศสรภัญญะ
โดย : pitlok2
เข้าชม : 70
อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านเข็ก ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ประเภท รองชนะเลิศ 1 ประเภท พร้อมได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ดังนี้ 

ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ทีมหญิงล้วน

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินทร์สุข 
เด็กหญิงน้ำฝน แซ่เฮง 
เด็กหญิงภูริชญา วรุณสุภัค
เด็กหญิงณัฐกานต์ ย่อมครบุรี 
เด็กหญิงปริสา จันทร์แสง 
เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน
เด็กหญิงอัมธิกา มีไผ่ขอ

ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ทีมชายล้วน
เด็กชายวรุณ ยุติธรรม 
เด็กชายอลงกรณ์ สำราญชื่อสกุล 
เด็กชายชัยวัฒน์ ภาหวาย
เด็กชายเจษฎา เกิดติ่ง
เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมณ์ 
เด็กชายภูธเนศ ทองใบ
เด็กหญิงวุฒิภัทร เหลืองอ่อน

ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน

เด็กหญิงอารยา หนูเทศ
เด็กหญิงพุทธธิดา หุนกระโทก
เด็กหญิงวรรณนิสา แก้วสาสุข
เด็กหญิงญาณิศา เก่าราชการ 
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วเจิม 
เด็กหญิงฐิตินันท์ พลับพลา 
เด็กหญิงสรัลพร หมวกสันเทียะ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน

เด็กชายอชิตพล เพ็งกระโทก
เด็กชายพงศกร กุญชรชัย
เด็กชายอชิรวิทญ์ สุขสบาย
เด็กชายณัฐพงศ์ นุชเฉย
เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงกะโซ่
เด็กชายเนติพล เลิศฟ้า
เด็กชายณัฐพร ตลุ่มเครือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประชุมพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 20/พ.ค./2563
      ตรวจเยี่ยมการเรียนออนไลน์ 20/พ.ค./2563
      อบรมหลักสูตรสถานศึกษา 15/พ.ค./2563
      ยุบเลิกสถานศึกษา 14/พ.ค./2563
      มติยุบเลิกสถานศึกษา 7/พ.ค./2563