[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.238.190.122     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัด
New Document


คู่มือการจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

เมนูลิงค์ระบบประเมินITA
Sitemap ระบบประเมินITA
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
 ข้อมูลการติดต่อ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและมาตรฐานปฏิบัติงาน

    มาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่ม
   มาตรฐานการการปฏิบัติงาน จนท.
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
   ความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
   รายงานผลพึงพอใจ online
  E-Service
    ระบบ รับ-สังหนังสือราชการ AMSS
    ระบบข่าวสารโรงเรียน
    ระบบ E-Journals PLK2
    ระบบดูสลิปเงินเดือน จนท.
   ระบบแจ้งซ่อมE-Comservice
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 61
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 62
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 61
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โดย : admin
เข้าชม : 1084
เสาร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ตาม ที่ได้รับการประชุม videoconference เมื่อวันที่ 7 พค 63 และหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 9 พค.2563 นโยบายเร่งด่วน สพฐ การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ให้สำรวจผู้ปกครองที่ประสงค์ ขอรับการสนับสนุน กล่องดิจิทัล และทีวี นั้น
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง ให้ส่งรายชื่อผู้ปกครองที่ต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับการเรียนทางไกล ในแบบฟอร์ม excel 
ที่ส่งมาให้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ทาง อีเมล์  pbeab@phitsanulok2.go.th 
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ส่วนหนังสือราชการจะขอส่งให้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นี้นะครับ หากมีข้อสงสัย 
โทร 061-6545654 พงศ์พีระ กลุ่มนโยยบายและแผน งานส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ
โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม excel [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]  หรือคลิกที่นี่.....https://drive.google.com/file/d/1ETy0Z5B1drBdXACb6pSq7K9wix1SLdkQ/view?usp=sharing


           ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง  กรอกแบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานณะการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระดับโรงเรียน รวบรวม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเป็นไฟล์เอกสาร Excel ทางอีเมล์ pbeab@phitsanulok2.go.th ภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  และส่งเป็นเอกสาร(ต้นฉบับ) รับรองข้อมูลโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ภายใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  หากมีข้อสงสัย โทร 061-6545654 นายพงศ์พีระ ทองแบบ ผู้รับผิดชอบงาน

แนวทางการพิจารณา
ขอสนับสนุนกล่องดิจิตอล ทีวี และทีวีดิจิตอล สพป.พิษณุโลก เขต 2
(ครอบครัวละ 1 กล่อง DLTV) 


การสำรวจความต้องการกล่องมีวิดิจิตอล และเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานณะการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 

ข้อพิจารณาครอบครัวละ 1 กล่อง DLTV  ดังนี้

  1. กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ปกครองที่ต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับการเรียนทางไกล (ครอบครัวละ 1 กล่อง)  เกณฑ์ ที่พิจารณาสามารถขอสนับสนุนกล่องทีวีดิจิตอล ได้  ดังนี้


1.1  ผู้ปกครอง มีอุปกรณ์ดังนี้ ทีวีรุ่นเก่าที่มี พอร์ท สายAV+สายสัญญาณเสียงหรือ  LED  TV  + กล่อง Set Top Box +หนวดกุ้งเสาอากาศก้างปลา 14E  หรือแผงยากิ (ที่ใช้เสาแป๊บหรือเสาไม้ไผ่) รับสัญญาณจาก อ.กงไกรราช สุโขทัย

โทรทัศน์เครื่องเดิมเชื่อมต่อกับ Set Top Box  (STB) หรือ กล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลระบบ DVB-T2 ที่มีสัญลักษณ์ “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี”    
ทีวีรุ่นเก่าที่มี พอร์ท สายAV+สายสัญญาณเสียง


ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ ทีวีดิจิตอล  https://dtvservicearea.nbtc.go.th/webpeople/ 


1.2 ผู้ปกครอง มีอุปกรณ์   ทีวีดิจิตอล +เสาอากาศก้างปลา 14E  หรือจานทึบ Ku-Band

      

จากภาพ (ทีวีดิจิตอล : Integrated Digital Television หรือ iDTV) ก็สามารถรับชมได้โดยการต่อเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งเข้ากับโทรทัศน์ iDTV  แค่นี้ก็จะสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้


1.3 ผู้ปกครองที่มีจานทึบ KU Band (จานทึบ)   แต่ไม่สามารถดู DLTV ได้ เนื่องจากปัจจุบัน ระบบ DLTV ส่งออกอากาศในย่าน KU Band (ขอสนันสนุนกล่องดิจิตอลได้)

1.4 ผู้ปกครองที่มีจานโปร่ง รับย่าน C Band (จานโปร่งหรือจานตะแกรง)  กล่อง Set Top Box  ที่สนับสนุนจากกระทรวงดิจิตอล 6 ล้านชุด จะใช้กับจานนี้ไม่ได้ไม่รองรับ จานระบบ C Band

ภาพจานโปร่ง C Band (จานโปร่งหรือจานตะแกรง)

****************************************************

การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิปบรรยาย Youtube คลิกที่ลิ้งค์ https://youtu.be/yPL_ZZGtQuI?t=3765ภาคผนวก ประกอบ


วิธีปรับ LNB เพื่อรับชม New DLTV คลิกที่ลิ้งค์

https://dltv.ac.th/channels/tv/episode-detail/41.กรณีผู้ชมมีโทรทัศน์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจอโค้งแบบ CRT หรือจอแบนทั้ง LED LCD  Plasma  รวมทั้งโทรทัศน์ประเภท Smart TV  หรือ Internet TV  ในรุ่นที่เคยมีวางขายมาก่อนจนถึงที่มีขายอยู่ในปัจจุบันอาจจะยังเป็นรุ่นที่มีเพียงตัวรับสัญญาณแอนะล็อก(Analog) ในเครื่อง ยังไม่ใช่รุ่นที่มีตัวรับสัญญาณแบบดิจิตอล  ผู้ชมสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้โดยง่าย เพียงนำโทรทัศน์เครื่องเดิมเชื่อมต่อกับ Set Top Box  (STB) หรือ กล่องรับสัญญาณระบบดิจิตอลระบบ DVB-T2 ที่มีสัญลักษณ์ “น้องดูดี ดิจิตอลทีวี” 

2. กรณีผู้ชมต้องการเลือกซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่  ซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่มีดิจิตอล จูนเนอร์ ระบบ DVB-T2 หรือภาครับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ในตัว (ทีวีดิจิตอล : Integrated Digital Television หรือ iDTV) ก็สามารถรับชมได้โดยการต่อเสาก้างปลาหรือหนวดกุ้งเข้ากับโทรทัศน์ iDTV  แค่นี้ก็จะสามารถรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้ ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะสามารถรับชมช่องดิจิตอลได้ในปี 2557 จำนวน 24 ช่องและในอนาคตได้ทั้งหมด 48 ช่อง


ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ ทีวีดิจิตอล  https://dtvservicearea.nbtc.go.th/webpeople/   ใช้สำหรับการตรวจเข็คสัญญาณตำแหน่งที่อยู่ของท่าน กับสถานีส่งสัญญาณ


ภาพ ระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ ทีวีดิจิตอล 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 26/พ.ค./2563
      แจ้งเลื่อน การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 25/พ.ค./2563
      การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 22/พ.ค./2563
      โรงเรียนที่ต้องการ กล่องดิจิตัล ทีวี เพิ่มเติม (กล่อง Set Top Box ใช้งานได้กับแผงหนวดกุ้ง / เสาอากาศแบบก้างปลา 14E) สำหรับผู้ปกครอง 22/พ.ค./2563
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 19/พ.ค./2563