[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 184.72.102.217     
เมนูหลัก
คู่มือจัดทำของบประมาณ
.
.
.
.

Web Site โรงเรียนในสังกัดเมนูเผยข้อมูลสาธารณะ
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร สพป.พล.2
 อำนาจหน้าที่
 ข้อมูลการติดต่อบุคลากร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
    Q&A กระดานข่าว
     Social Network
  แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมปี 2563
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4ปี
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3ปี
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 63
  แผนรายละเอียดงบประมาณปี 63
  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 
  ผลการดำเนินงานประจำปี

  คู่มือและปฏิบัติงานบุคลากร

   มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม
  สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลสำรวจความ พึงพอใจ
     แบบความพึงพอใจผู้รับบริการ
    ผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างุ ปี 2563
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2563
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง web site
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 นโยบายการบริหารบุคลากร
  การดำเนินการตามนโยบาย
 หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ
 รายงานผลการบริหาร บุคลากรประจำปี
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 เจตจำนงเขตสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ภาพการ่วมกิจกรรมบริหาร
 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
 การจัดการความเสียงทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนป้องกันการทุจริตประจำปี
 รายงานการกำกับติดตาม ป้องกันทุจริต รายไตรมาส
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 62
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

มาตรฐานการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
   แผนผังการทำบัตรข้าราชการ
   ผังการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
    ผังการเบิกจ่ายบำเน็จดำรงชีพ
    การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ
    ขั้นตอนการรับหนังสือราชการ
    ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ 
    ขั้นตอนการให้บริการ ก.พ. 7
    การขอพระราชทานเพลิงศพ

ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์

หน่วยงานทางการศึกษา
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพฐ. OBEC
 สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สนง.คณะกรรมการการอชีวะศึกษา
 สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
 สนง.ทดสอบทางการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 (กคศ)

สนง.คณะกรรมการส่งเสริม  การศึกษาเอกชน

 (กศน)


นโยบายและจุดเน้น รมต.


คู่มือการใช้เทคโนโลยี62

ระบบAMSSplk2
ระบบAMSSplk2


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาญอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
โดย : admin
เข้าชม : 702
จันทร์ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

แจ้งการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาญอินเทอร์เน็ต  ประจำปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1 ระยะ 3 เดือนแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2563 โดยโรงเรียนจัดหาผู้เช่าบริการ อินเทอร์เน็ตเอง) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง
ที่ได้รับจัดสรรบัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ในขั้นตอนการดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ให้กำหนดเงื่อนไขในการเช่าโดยระบุว่าการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม แล้วเท่านั้น
***** สำหรับโรงเรียน พิณพลราษฏร์ฯและโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพฐ.จะจัดสรรตามมาภายหลัง
ดาวน์โหลดหนังสื่อคลิกที่ลิ้งค์....
http://www.phitsanulok2.go.th/amssplus59/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=21133

***** สำหรับโรงเรียน พิณพลราษฏร์ฯและโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพฐ.จะจัดสรรตามมาภายหลัง
****การจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง....(รูปแบบเดิม โรงเรียนติดต่อผู้เช่า  ส่งเบิกที่ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ)
****จัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ค่าเช่า 3 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 26/ม.ค./2564
      ระเบียบ สกสค.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ.2564 15/ม.ค./2564
      ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 28/ธ.ค./2563
      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 22/ธ.ค./2563
      แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 17/ธ.ค./2563