[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.145.81.105     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายในสพป-พล2


ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 290 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นางพิมพ์ชนา ลำลอง
23/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 การประเมินโครงการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน สู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ปีการศึกษา 2559( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นายจตุพงศ์ สายอรุณ
22/เม.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 20 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นางสาวจำปี เครื่องเนียม
22/เม.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 168 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางไพบูรณ์ ทับจีน
19/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K W L เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 117 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ นางสาวปาริชาติ หนิมพานิช
8/มี.ค./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 158 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
26/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 195 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นายนิพนธ์ พูลนช
3/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 450 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 335 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 393 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ วันกิ่ง
29/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ( อ่าน : 432 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 415 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
13 Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 544 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
14/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 347 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
15 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 370 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 DeadsOul ( อ่าน : 384 / ดาวน์โหลด : 57 ) เจ้าของ DeadsOul@gmail.com
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
17 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 415 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 130 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 adasda( อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 50 ) เจ้าของ adsada
10/ก.ค./2559
ประชาคมอาเซียน FullText
20 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใสใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 270 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
17/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>