[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.196.42.146     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
101 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ( อ่าน : 2212 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ ขวัญมนัส พรมเถื่อน
5/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
102 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2588 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ นางรุ่งแสง ชาวนา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาสพของโรงเรียนบ้านเข็ก ( อ่าน : 1729 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นายณัฐกิตติ์ ชาวนา โรงเรียนบ้านเข็ก
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
104 Games Besed Learning : สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของไทย ( อ่าน : 2882 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ ขวัญชนก แก้วสี นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
105 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) : กับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ( อ่าน : 2782 / ดาวน์โหลด : 163 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ อยู่สุข นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีแลสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
106 รูปแบบการนิเทศ( อ่าน : 1137 / ดาวน์โหลด : 62 ) เจ้าของ วิชัย แสงสมศรี
9/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2518 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุริยา ดอนตุ้มไพร โรงเรียนบ้านหินประกาย
31/พ.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
108 การประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่าข้าม( อ่าน : 1437 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นายมานะ โตสมบัติ
29/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 1596 / ดาวน์โหลด : 104 ) เจ้าของ นายสมพร มั่นคง โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รำลึกประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( อ่าน : 2578 / ดาวน์โหลด : 411 ) เจ้าของ นายฆิณวุฒธ สิทธิยศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
111 รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดตายม( อ่าน : 1168 / ดาวน์โหลด : 266 ) เจ้าของ นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
14/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText
112 แบบฝึกทักษะ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3113 / ดาวน์โหลด : 684 ) เจ้าของ นางเฉลิมพร ซ่อนกลิ่น โรงเรียนบ้านเข็ก
17/เม.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
113 รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดบทกลอนสอนอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประะถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2644 / ดาวน์โหลด : 115 ) เจ้าของ นางวรรณิภา สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฏร์บำรุง)
7/เม.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
114 แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 2606 / ดาวน์โหลด : 126 ) เจ้าของ นายพิชัย อยู่ม่วง โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2/เม.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
115 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1778 / ดาวน์โหลด : 73 ) เจ้าของ นางกาญจนา อยู่ม่วง โรงเรียนบ้านนาพราน
2/เม.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
116 รายงานผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดคำคล้องจองประกอบภาพ ( อ่าน : 2737 / ดาวน์โหลด : 53 ) เจ้าของ สุคนธ์ เหมะ
26/มี.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
117 รายงานการพัฒนาแผ่นภาพการ์ตูน ชุดดูรู้คิดส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1905 / ดาวน์โหลด : 82 ) เจ้าของ นางพิภร วิหครัตน์ โรงเรียนบ้านนาพราน
14/มี.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
118 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด อยุธยาธนบุรี และบุคคลสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2104 / ดาวน์โหลด : 102 ) เจ้าของ นางเพ็ญศรี จันทนินทร
12/มี.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
119 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องหลักธรรมกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1913 / ดาวน์โหลด : 104 ) เจ้าของ นายอาทิพงศ์ ศรีสุข
12/มี.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
120 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1672 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ นางกาญจนา อยู่ม่วง โรงเรียนบ้านนาพราน
16/ก.พ./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/11 ->
<< 10 11 >>