[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.196.42.146     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำและคำพ้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 608 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม
26/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
22 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 622 / ดาวน์โหลด : 31 ) เจ้าของ นายนิพนธ์ พูลนช
3/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
23 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 823 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
24 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 584 / ดาวน์โหลด : 57 ) เจ้าของ อรอุมา ดอนดี
4/ก.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
25 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด รักชีวิตรักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้้ สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 931 / ดาวน์โหลด : 67 ) เจ้าของ นางสาวศิริวรรณ วันกิ่ง
29/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
26 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ( อ่าน : 805 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
27 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 768 / ดาวน์โหลด : 292 ) เจ้าของ นางรดารัตน์ อุทโธ
28/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
28 Best Practice : กระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 856 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรเทิง ทานะขันธ์
14/ส.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
29 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 539 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
30 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใส่ใจสุขภาพ( อ่าน : 584 / ดาวน์โหลด : 38 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
10/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
31 DeadsOul ( อ่าน : 680 / ดาวน์โหลด : 212 ) เจ้าของ DeadsOul@gmail.com
9/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
32 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 750 / ดาวน์โหลด : 51 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
33 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 274 / ดาวน์โหลด : 36 ) เจ้าของ นางสาวธัญวรัตน์ ทองแพ
2/ส.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
34 adasda( อ่าน : 266 / ดาวน์โหลด : 219 ) เจ้าของ adsada
10/ก.ค./2559
ประชาคมอาเซียน FullText
35 รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อยู่อย่างปลอดภัยต้องใสใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 501 / ดาวน์โหลด : 40 ) เจ้าของ นางสาวศิริขวัญ นวลจำปา
17/มิ.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
36 รายงานผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 395 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางจิราวัจน์ ดำสอาด
4/พ.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
37 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ( อ่าน : 728 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
38 การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2( อ่าน : 500 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
26/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
39 การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชุดการสอนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 496 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นางอมร บรรจง
24/ก.พ./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
40 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 762 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นางกฤติมา พุ่มโพธิ์ทอง
21/ธ.ค./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>