[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.166.160.105     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
51 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต รายวิชา พ21102 สุขศึกษา 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 789 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ์สารัตน์
24/มี.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
52 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 918 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นางสุทธิรัตน์ มาลี โรงเรียนบ้านปากยาง
3/มี.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
53 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2( อ่าน : 614 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
18/ก.พ./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
54 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา) ชุด สุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1064 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายศักดิ์รพี หยุดยั้งจิราโชติ
2/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
55 นายศักดิ์รพี ( อ่าน : 778 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ หยุดยั้งจิราโชติ
2/ก.พ./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
56 การพัฒนาการจัดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบปฏิบัติการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเบื้องต้นของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 954 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ แก้วเขียวเหลือง
8/ม.ค./2557
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
57 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการดนตรีโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)( อ่าน : 539 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายไพบูลย์ นามวงษ์
6/ม.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
58 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา กลุ่มทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ( อ่าน : 879 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นางสาวสายพิน โคกทอง
24/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
59 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา กลุ่มทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ( อ่าน : 962 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางสาวสายพิน โคกทอง
24/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
60 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราแม่ ก กา กลุ่มทักษะวิชาการ (ภาษาไทย) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ( อ่าน : 896 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นางสาวสายพิน โคกทอง
24/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
61 ายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 936 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ นายวาณิช คล้ายผา
14/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
62 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 928 / ดาวน์โหลด : 173 ) เจ้าของ kodwimol
10/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
63 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 594 / ดาวน์โหลด : 21 ) เจ้าของ วิทย์ธวัช จักจังหรีด
10/พ.ย./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
64 รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เสริมสร้างสุขภาพ รายวิชา พ 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 877 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ์สารัตน์
6/พ.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
65 งานวิจัย การวิจัยและพัฒนาแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในฯ( อ่าน : 801 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
30/ต.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ( อ่าน : 605 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ นายวาณิช คล้ายผา
30/ต.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
67 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ( อ่าน : 933 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางจันทิมา เพ็ชร์ดอนทอง
10/ต.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
68 รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เสริมสร้างสุขภาพ รายวิชา พ 21102 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 916 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นางเบญจวรรณ วงศ
16/ก.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
69 บทความวิชาการ เรื่อง ถอดประสบการณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก : วิธีการปฏิบัติที่ดีของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( อ่าน : 973 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พล.๒
1/ก.ย./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
70 รายงานผลการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 921 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนวพร นุ่นหลักคำ
26/ส.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>