[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.167.75.28     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
71 รายงานการพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลโดยใช้เกมการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1909 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ นางมยุรา ตรีพรม โรงเรียนบ้านปากยาง
9/ม.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
72 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1654 / ดาวน์โหลด : 31 ) เจ้าของ นายเวียน นุ้ยเย็น โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม
11/ธ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
73 รายงานการใช้แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา เรื่อง เรียนรู้ตัวเรา ชีวิตและครอบครัวสุขภาพของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1796 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นายวิทยา โชติกคาม โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์
3/ธ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
74 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1668 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อำพันธุ์ พงษ์พานิช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
27/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
75 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1720 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ อำพันธุ์ พงษ์พานิช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
27/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
76 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ตามกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6( อ่าน : 1734 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นางเทพประทาน มระกรณ์
27/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
77 รายผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทานคำกลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุด มาตราตัวสะกด( อ่าน : 1258 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์
26/พ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
78 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1253 / ดาวน์โหลด : 46 ) เจ้าของ นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
25/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
79 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร( อ่าน : 1134 / ดาวน์โหลด : 47 ) เจ้าของ นางสาวดุษฎี คลังน้ำคู้
25/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
80 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 1269 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวาสนา สีหะอำไพ
22/พ.ย./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
81 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2024 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ นางประจิม นครจินดา โรงเรียนบ้านบุใหญ่
13/พ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
82 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตรา ตัวสะกด เรื่อง คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1738 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสมประสงค์ แสร์สุวรรณ
24/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
83 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2021 / ดาวน์โหลด : 78 ) เจ้าของ นายสมชาย เมฆดี
24/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
84 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวัดราษฎร์สโมสร ( อ่าน : 2057 / ดาวน์โหลด : 77 ) เจ้าของ นางสาวดุษฎี คลังน้ำคู้
23/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
85 การรายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1981 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นางณัฐริดา นิพนธ์
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
86 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 1425 / ดาวน์โหลด : 106 ) เจ้าของ นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
87 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1402 / ดาวน์โหลด : 78 ) เจ้าของ นางอินทิรา รัตนโมรา
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
88 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1711 / ดาวน์โหลด : 114 ) เจ้าของ นางอรวรรณ กันจู
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
89 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสระเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวัดราษฎร์สโมสร ( อ่าน : 1498 / ดาวน์โหลด : 62 ) เจ้าของ นางสาวดุษฎี คลังน้ำคู้
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
90 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 1446 / ดาวน์โหลด : 103 ) เจ้าของ นางวาสนา มั่นประสิทธิ์
22/ต.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>