[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.167.75.28     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
91 การพัฒนาชุดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1814 / ดาวน์โหลด : 42 ) เจ้าของ บุญเสริม บัวคง โรงเรียนบ้านน้ำพรม
3/ก.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
92 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุด การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 3612 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวิรัตดา สินสวัสดิ์
31/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
93 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS-Publisher 2003 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( อ่าน : 1677 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติ
30/ส.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
94 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 1305 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ นายไพโรจน์ เพ็ชรโพธิ์ โรงเรียนบ้านคลองเป็ด
25/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
95 การพัฒนาแบบฝึกการสร้างงานศิลปะและสร้างสรรค์ตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( อ่าน : 1675 / ดาวน์โหลด : 22 ) เจ้าของ นายมงคล ปั้นกล่ำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
25/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
96 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2247 / ดาวน์โหลด : 39 ) เจ้าของ นางบุญศรี จันประตูมอญ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
23/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
97 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1354 / ดาวน์โหลด : 45 ) เจ้าของ นางรัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)
23/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
98 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน และอ่านคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2678 / ดาวน์โหลด : 84 ) เจ้าของ นางพิศมัย ทาวัน โรงเรียนบ้านเจริญผล
27/ก.ค./2555
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
99 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2047 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นางเกศรินทร์ แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก
27/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
100 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ( อ่าน : 1672 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนวนัจน์ บุญชู ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหินประกาย
24/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
101 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1700 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ นายบัญชา บุญธรรม โรงเรียนวัดปลวกง่าม
20/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
102 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี ฤ(วิเศษน้อมมิตรอนุกุล) อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1720 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1344 / ดาวน์โหลด : 50 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
104 การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 997 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุดาพร ทองทา
9/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
105 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ( อ่าน : 2169 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ ขวัญมนัส พรมเถื่อน
5/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
106 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2539 / ดาวน์โหลด : 82 ) เจ้าของ นางรุ่งแสง ชาวนา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาสพของโรงเรียนบ้านเข็ก ( อ่าน : 1669 / ดาวน์โหลด : 60 ) เจ้าของ นายณัฐกิตติ์ ชาวนา โรงเรียนบ้านเข็ก
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
108 Games Besed Learning : สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของไทย ( อ่าน : 2805 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ ขวัญชนก แก้วสี นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) : กับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ( อ่าน : 2748 / ดาวน์โหลด : 155 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ อยู่สุข นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีแลสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 รูปแบบการนิเทศ( อ่าน : 1105 / ดาวน์โหลด : 52 ) เจ้าของ วิชัย แสงสมศรี
9/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>