[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.161.3.96     
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายในสพป-พล2


ลิ้งค์ส่วนกลาง ภาพพลิ้งค์
 


TEPE Online
เว็บลิ้งโรงเรียนในสังกัดแปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
91 การพัฒนาแบบฝึกการสร้างงานศิลปะและสร้างสรรค์ตามจินตนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ( อ่าน : 1649 / ดาวน์โหลด : 21 ) เจ้าของ นายมงคล ปั้นกล่ำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
25/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
92 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2171 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางบุญศรี จันประตูมอญ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
23/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
93 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 1328 / ดาวน์โหลด : 41 ) เจ้าของ นางรัตติกาล ตุ้มประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)
23/ส.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
94 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน และอ่านคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2660 / ดาวน์โหลด : 81 ) เจ้าของ นางพิศมัย ทาวัน โรงเรียนบ้านเจริญผล
27/ก.ค./2555
ประชาคมอาเซียน < ไม่มี >
95 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดหลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2011 / ดาวน์โหลด : 53 ) เจ้าของ นางเกศรินทร์ แก้วศรีทัศน์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก
27/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
96 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ( อ่าน : 1645 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนวนัจน์ บุญชู ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหินประกาย
24/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
97 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1677 / ดาวน์โหลด : 60 ) เจ้าของ นายบัญชา บุญธรรม โรงเรียนวัดปลวกง่าม
20/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
98 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี ฤ(วิเศษน้อมมิตรอนุกุล) อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1696 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
99 การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( อ่าน : 1317 / ดาวน์โหลด : 46 ) เจ้าของ นางสาวหชลนินจ์ สมจิต
18/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
100 การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจากสถานการณ์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( อ่าน : 981 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุดาพร ทองทา
9/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
101 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องพาสนุกกับชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านท่าข้าม ( อ่าน : 2134 / ดาวน์โหลด : 76 ) เจ้าของ ขวัญมนัส พรมเถื่อน
5/ก.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
102 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2508 / ดาวน์โหลด : 81 ) เจ้าของ นางรุ่งแสง ชาวนา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
103 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาสพของโรงเรียนบ้านเข็ก ( อ่าน : 1636 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ นายณัฐกิตติ์ ชาวนา โรงเรียนบ้านเข็ก
2/ก.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
104 Games Besed Learning : สื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของไทย ( อ่าน : 2757 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ ขวัญชนก แก้วสี นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
105 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) : กับการศึกษาไทยในปัจจุบัน ( อ่าน : 2711 / ดาวน์โหลด : 152 ) เจ้าของ นายภาณุวัฒน์ อยู่สุข นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีแลสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
19/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
106 รูปแบบการนิเทศ( อ่าน : 1080 / ดาวน์โหลด : 48 ) เจ้าของ วิชัย แสงสมศรี
9/มิ.ย./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
107 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2431 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสุริยา ดอนตุ้มไพร โรงเรียนบ้านหินประกาย
31/พ.ค./2555
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
108 การประเมินโครงการ การจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านท่าข้าม( อ่าน : 1397 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นายมานะ โตสมบัติ
29/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
109 รายงานการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 1537 / ดาวน์โหลด : 76 ) เจ้าของ นายสมพร มั่นคง โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
110 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รำลึกประวัติศาสตร์ไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( อ่าน : 2494 / ดาวน์โหลด : 372 ) เจ้าของ นายฆิณวุฒธ สิทธิยศ โรงเรียนบ้านม่วงหอม
22/พ.ค./2555
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>