ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สาคร พงษ์บ้านไร่
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :งานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี องค์กร สภานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0818875107
Email :sakorn2501@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน