ชื่อ - นามสกุล :น.ส.สิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0811666497
Email :sirilak417@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานการเงิน&สินทรัพย์
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงินและบัญชี