ชื่อ - นามสกุล :นายวินัย น้อยเอี่ยม
ตำแหน่ง :รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
หน้าที่หลัก :บริหารการศึกษา ควบคุมดูแลกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา ควบคุมดูแลกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์