ชื่อ - นามสกุล :นางกัลยา ลิมานนท์ดำรงค์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานประสานงาน สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0818878025
Email :kmanong.tuy@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นัดจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ