ชื่อ - นามสกุล :นายบรรพต ศรีชัย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
หน้าที่หลัก :งานวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มกฏหมายและคดี
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวินัย