ชื่อ - นามสกุล :นางราตรี แจ่มใส
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0895646079
Email :ratreejamsai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : พัฒนาครูและบุคลากรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา