ชื่อ - นามสกุล :น.ส.บุญเรือง คงพิรอด
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานสรรหา สอบแข่งขัน การย้ายครู งานลาออก/กลับเข้ารับราชการ
ที่อยู่ :
Telephone :089-266638
Email :ruangboon1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสรรหา สอบแข่งขัน การย้ายครู งานลาออก/กลับเข้ารับราชการ