ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณนิภา เครือษา
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ข้อมูลบุคลากรเบิกจ่ายตรง งานอัตรากำลัง ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ที่อยู่ :
Telephone :093-140566
Email :vavaya2415@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : บริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ข้อมูลบุคลากรเบิกจ่ายตรง งานอัตรากำลัง ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ