ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานกลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0849494947
Email :wuttipong.boon@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร พล 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
กลุ่ม / แผนก : นิเทศ ติดตาม
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกลุ่มนิเทศและติดตามการจัดการศึกษา