ชื่อ - นามสกุล :นายสุรกิต ศรีคำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
หน้าที่หลัก :กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ