ชื่อ - นามสกุล :น.ส.อาภัสรา ทองประเสริฐแสง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง
หน้าที่หลัก :กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน