หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
โดย : sticker
อ่าน : 540
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เชิญครูปฐมวัยลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  อำเภอวังทอง ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 และอำเภอเนินมะปราง บางกระทุ่ม ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น-16.30 น ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2