หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ระบบสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่สามารถแสดงผลเทคโนโลยีเสมือนจริง
โดย : pitlok2
อ่าน : 398
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการจัดทำห้องเรียนรู้บนรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ ด้วยระบบสื่อการเรียนรู้ที่สามารถแสดงผลเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงที่ทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ทางเว็บไซต์ www.disaster.go.th