หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การนิเทศ ติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
โดย : sticker
อ่าน : 651
ศุกร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

การนิเทศ ติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560