หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : มอบโล่ ประกาศนียบัตรดีเด่น
โดย : pitlok2
อ่าน : 637
จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 24 กันยายน 2561 ในที่ประชุมผู้บริหการสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ ประกาศนียบัตรดีเด่นแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน สถานศึกษาเพื่ีอการประกันคุรภาพ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (สะเต็มศึกษา) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 การสอบแข่งขันเด็กเก่งคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และโรงเรียนในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 8 พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวันชัย พฤกษะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอม ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสหพันธ์ครูพิษณุโลก ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2