หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active learning
โดย : sticker
อ่าน : 473
อังคาร ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยแบบ Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  และการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓