หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
โดย : sticker
อ่าน : 602
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมการสร้างหนังสือเล่มเล็กและการผลิตสื่อส่งเสริม
รักการอ่าน  วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องเดอะพีค ๑  โรงแรมเมย์ ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมการสร้างหนังสือเล่มเล็กและการผลิตสื่อส่งเสริมรักการอ่าน  เพื่อจัดเตรียมอาหารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมตามรายชื่อดังแนบ

รบกวนให้คุณครูนำ   แผ่นรองตัด  คัตเตอร์ใหญ่  กรรไกร  ติดมาด้วยค่ะ