หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ยืนยันการจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย : admin
อ่าน : 954
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แบบฟอร์มยืนยันความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
เกณฑ์การจัดสรร  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน 
: Instructional Computer Type 1 (IC1) สพฐ.แจ้ง
- รร.ที่มีเด็กนักเรียน 120-200 คน ข้อมูลปี 2560 /- โรงเรียนขยายโอกาส /– โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก/-ไม่เป็นโรงเรียนประชารัฐ
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตามแบบฟอร์มยืนยัน ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน ดังนี้...
1.โรงเรียน วัดสนามคลีตะวันตก รหัสโรงเรียน 65020036
2.โรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 รหัสโรงเรียน 65020038  
3.โรงเรียน บ้านปากยาง รหัสโรงเรียน 65020041
4.โรงเรียน ห้วยพลู รหัสโรงเรียน 65020044
5.โรงเรียน บ้านซำหวาย รหัสโรงเรียน 65020059
6.โรงเรียน บ้านนาพราน รหัสโรงเรียน 65020060
7.โรงเรียน บ้านแถววังน้าใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บารุง) รหัสโรงเรียน 65020077
8.โรงเรียน คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) รหัสโรงเรียน 65020084
9.โรงเรียน บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ รหัสโรงเรียน 65020089
10.โรงเรียน ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) รหัสโรงเรียน 65020091
11.โรงเรียน บ้านน้ำพรม รหัสโรงเรียน 65020095
12.โรงเรียน บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ รหัสโรงเรียน 65020097
13.โรงเรียน บ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) รหัสโรงเรียน 65020098
14.โรงเรียน บ้านเจริญผล รหัสโรงเรียน 65020108
15.โรงเรียน บ้านน้ำปาด รหัสโรงเรียน 65020112
16.โรงเรียน ชุมชนบ้านไทรย้อย รหัสโรงเรียน 65020115
17.โรงเรียน บ้านเขาดิน รหัสโรงเรียน 65020117
18.โรงเรียน บ้านผาท่าพล รหัสโรงเรียน 65020127
19.โรงเรียน บ้านลำภาศ รหัสโรงเรียน 65020129
20.โรงเรียน บ้านวังขวัญ รหัสโรงเรียน 65020135

ดาวโหลดน์หนังสือ เอกสารในระบบ amss +++