หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : โรงเรียนคุณภาพตำบล
โดย : pitlok2
อ่าน : 329
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 9 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางในการเขียนแผน วางแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความพร้อมในการพัฒนา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.สพท. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 940 คน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก