หมวดหมู่ : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
หัวข้อ : O-16-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โดย : admin
อ่าน : 564
ศุกร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561