หมวดหมู่ : ITA_การเปิดเผยข้อมูล O1-O48
หัวข้อ : O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 2
โดย : admin
อ่าน : 683
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สพป.พิษณุโลก เขต 2
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..คลิกดูรายละเอียดข้อย่อย
           --> การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)38 ค
         
  --> การดำเนินหารตามนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
         
  --> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           --> ารประเมินผล การปฏิบัติงาน
           --> การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
         
  --> การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน