หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : นิเทศ ติดตาม ผลดำเนินงาน
โดย : pitlok2
อ่าน : 374
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ดร.ธวัช กงเติม ที่ปรึกษาเลขา กพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ (Cluster 17) ประธานคณะทำงานกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินงานของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยมี นายบุญสม  โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรผู้รับผิดชอบ นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2