หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : นักวิทย์ฯน้อยปฐมวัย
โดย : pitlok2
อ่าน : 435
จันทร์ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยมีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ในระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2