หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
โดย : beebee
อ่าน : 293
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
http://159.192.131.194/amssplus59/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=13834