หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
โดย : beebee
อ่าน : 440
พุธ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการส่งข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ดังกล่าว โดยจัดส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นี้
http://159.192.131.194/amssplus59/modules/book/main/booksenddetail.php?b_id=14265