หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : โล่ระดับประเทศ
โดย : pitlok2
อ่าน : 443
จันทร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นายณัฐกิตติ์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านเข็ก ซึ่งเป็นตัวแทนภาคการปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก) ได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการกล่าวคำอาราธนา และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการแข่งขันได้รับโล่รางวัล จาก พระราชปริยัติกวี อธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้
1. โล่รางวัลระดับประเทศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. โล่รางวัลระดับประเทศ การกล่าวคำอาราธนา และถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น