หมวดหมู่ : ข่าวสาร-กิจกรรมทั่วไป
หัวข้อ : เสริมสร้างศักยภาพธุรการโรงเรียน
โดย : pitlok2
อ่าน : 525
จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด บรรยายพิเศษ มอบนโยบายในการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน การนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 การใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้ารับการประชุมจำนวน 124 คน ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำปาด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก